Ana içeriğe atla

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi bilgi aktaran ve gündemi takip eden bir kurum olmaktan ziyade toplumsal, siyasi, ekonomik, idari ve uluslararası alanlarda belirleyici olmanın yollarını araştırarak bilgi üreten ve gündem belirleyen, araştırma odaklı bir fakülte olmak iddiasıyla kurulmuştur.

 

Uluslararası rekabetin yoğunlaştığı küresel bilgi çağında toplumların öne çıkabilmeleri kendileri için gerekli olan bilgi alanlarında yetkin olmalarıyla mümkündür. Fakültemiz yeni olmanın sağladığı avantajla, araştırma ve eğitimde katkı sağlamadığı hâlde vazgeçilemeyen, geleneksel  anlayış ve uygulamaların dışına çıkarak, niteliğe, özgünlüğe ve değer üretmeye odaklı bir anlayış ve yaklaşımla toplumda, ekonomide ve idari mekanizmalarda ileri gitmenin yollarını araştıran, gündem belirleyen ve mükemmelliği hedefleyen bir eğitim anlayışına sahiptir. Kuruluş felsefesi doğrultusunda, gündemi takip eden bir kurum olmanın ötesine geçmeyi planlayarak ASBÜ’nün orta ve uzun vadeli hedeflerine paralel hareket etmektedir. 

 

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında, ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yerel ve küresel düzeyde karşılaşılan sorunların anlaşılmasına ve çözümüne katkı sağlayacak şekilde nitelikli ve özgün bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede uluslararası yüksek siyasi rekabet ortamında ve küreselleşen dünya ekonomisinde başarılı olacak, dünyayla bütünleşmiş, aynı zamanda yerel sorunlara duyarlı, eleştirel ve analitik bakışa sahip, evrensel bilimin araçlarıyla ve entelektüel yetilerle donanmış mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Diğer taraftan günümüz Türkiye’sinin sorun ve tartışmalarına hâkim, yerel ve uluslararası bağlantılara sahip, yetenekli ve birikimli bireyler yetiştirmek amacındadır.

 

Fakültemiz öğrencilerini öğrenim ve araştırma süreçlerinin aktif bir katılımcısı olarak görür. Öğrencilerimiz sadece dersleri ve sınavları takip eden pasif bir alıcı değil, projelerde aktif rol alarak araştırma süreçlerine dâhil olan birer aktördür. Bundan dolayı öğrencilerimizin doğru bilgiye erişme, bilgiyi eleştirel ve analitik süzgeçlerden geçirerek değerlendirme ve yorumlamalarına destek olmak görevimizdir.

 

ASBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Üniversitemizin uluslararası yönelimli, çok disiplinli, girişimci ve araştırma odaklı olma anlayışını yansıtan dört bölümden oluşmaktadır. Bütün bölümlerde eğitim dili İngilizcedir. İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimizin ikinci yabancı dili öğrenmeleri de desteklenmektedir. Üniversitemizin yabancı dillerdeki donanım ve birikimi, öğrencilerimizi uluslararası değişim programlarında avantajlı hâle getirmektedir. 

 

 


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.